Aktualności
Drukuj
Karolina Smolnicka
Odsłony: 525

Dzisiaj tj. 23.01 miało miejsce, pierwsze w tym roku spotkanie nowej edycji Szkoły Animatora skierowanej do członków wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej. Odbyło się ono w formie hybrydowej, tzn. w kościele i online. W programie była wspólna Eucharystia oraz koforencje z modlitwami. Słowo głosili ks. Artur Potrapeluk, ks. Krzysztof Krzaczek oraz Halina Duda. Kolejne spotkanie planowane jest na 20.03. 

Grafika SA cacy

Szkoła Animatora to cykl atrakcyjnych spotkań, które łączą w sobie formację intelektualną, ludzką i duchową.

Formacja duchowa
 wprowadza na drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa.
Formacja ludzka polega na uczestnictwie w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej, kształtowaniu postawy odpowiedzialnego przywództwa.
Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie, rozeznawania, podejmowania dzieł ewangelizacji, prowadzenia spotkań modlitewnych.