W dniu 14 kwietnia Dom Akcji Katolickiej w Lublinie wypełniła grupa ponad 100 osób, które wzięły udział w Warsztatach modlitwy wstawienniczej. Po zawiązaniu wspólnoty konferencje wygłosili odpowiedzialni za diakonię wstawieników - ks. Karol Jędrusiak oraz Anna Żmuda. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego mamy modlić się wstawienniczo oraz co stanowi podstawy tej modlitwy w Piśmie Świętym i w nauczaniu Kościoła. Po teorii przyszedł czas na praktykę. Uczestnicy zostali wprowadzeni w zagadnienia praktyczne, a następnie utworzyli grupy i rozpoczęli warsztat. Po obiedzie każdy mógł zadać pytanie, na które odpowiedzi udzielali ks. Artur Potrapeluk i Anna Żmuda. Warsztat zakończyła Eucharystia w kościele pw. Świętej Rodziny w Lublinie, na którą przybyli również Liderzy i Pasterze wspólnot Archidiecezji Lubelskiej. Homilie wygłosił o. Adam Zwierz OFMCap. Po Mszy św. wspólnie prosiliśmy o potrzebne dary Ducha Świętego, aby namaścił nowych wstawienników i posłał ich do posługi w naszych parafiach.

 Modlitwa wstawiennicza jest ważną częścią posługi Odnowy w Duchu Świętym. Grupy, które odkrywają ją jako swój charyzmat, realizują swoją misję poprzez działania skoncentrowane wokół niej – np. modlą się w szpitalach, więzieniach, za miasto. Jest ona ważną częścią życia wspólnoty, nawet zanim przyjmie formę konkretnej posługi.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na ten rodzaj służby warsztaty zostaną ponowione w październiku, w listopadzie odbędzie się kurs rozszerzony, na którym zostanie omówiony nowy dokument Komisji Doktrynalnej Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej nt. modlitwy o uwolnienie.


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu