W dniach 20-21 kwietnia w Nałęczowie ponad 60 osób posłanych przez swoje wspólnoty rozpoczęło Szkołę Animatora. Pierwsze spotkanie przebiegło pod hasłem: ,,Ja i Bóg". Animatorzy mieli okazję pogłębić swoją osobistą więź z Tym, któremu chcą służyć. Pomocą okazała się modltwa o Ducha Świętego, konferencje oraz osobiste spotkanie ze Słowem Bożym.

Uczestnicy mają do wyboru dwie formy spotkań, które mogą odbyć wg, własnego upodobania. Pierwsza składa się z 5 weekendów w Nałęczowie. Weekendy rozbite na bloki tworzą drugą formę stacjonarną, składającą się z 10 jednodniowych spotkań w Lublinie. Po weekendowej szkole to samo spotkanie w dwóch różnych blokach, będą przeżywać animatorzy, którzy wybrali tryb stacjonarny. Najbliższe spotkanie odbędzie się 12.05.2018r. w par. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.

A tak było w Nałęczowie....


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu