Kilkumiesięczny post i modlitwa poprzedziły wybory nowego koordynatora świeckiego. Dziś podczas spotkania Liderów i Pasterzy, odbyła się druga tura wyborów. W I turze zostały wyłonione 3 osoby. Po Mszy świętej nastąpiła prezentacja kandydatów, a następnie adoracja w ciszy i wybory. Nową koordynatorką została Karolina Smolnicka (30l.). Otaczamy Ją modlitwą prosząc Ducha Świętego, aby wyposażył Ją w potrzebne dary do nowej posługi.

Podczas uroczystego obiadu podziękowaliśmy ustępującej koordynatorce Halinie Dudzie (na zdj.), która posługiwała przez dwie kadencje (8lat).

Kadencja koordynatora trwa 4 lata, obowiązki koordynatora świeckiego to m.in: reprezentowanie diecezji w Krajowym Zespole Koordynatorów, jednoczenie i koordynacja wspólnot w diecezji, organizowanie spotkań odpowiedzialnych za grupy Odnowy, dbanie o formacje odpowiedzialnych i członków Odnowy. /p>


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu