fbpx

Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień IX

Pismo święte poucza: “Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Ojcze nasz…

Rozważanie dla chętnych

Wyobrażasz sobie, że bez Niego nic uczynić nie możemy w kwestii wiary?  Bez Niego nie jesteśmy w stanie właściwie zrozumieć i pojąć zawiłości tego, kim jesteśmy dla Boga i kim dla nas jest Bóg.

Więcej! Tylko w „środowisku” Ducha Świętego możemy stawać przed Bogiem, modlić się i funkcjonować. Dzięki Niemu możemy dostąpić łaski wiary i nazywać Jezusa swoim Panem.

Tylko poprzez Ducha Świętego rozumiemy czym jest miłość, czym grzech, a czym odkupienie.

Jezus powiedział: „Duch przyjdzie, a gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie.”

Nikt, kto uważa, że łamie jedynie prawo nie pojmuje w pełni zła, jakie wiąże się z grzechem. Duch Święty uświadamia nam, że grzech to wyrządzanie krzywdy komuś, kogo kochamy, a przede wszystkim komuś, kogo kocha Bóg.

Na każdym kroku racjonalizujemy i usprawiedliwiamy nasze złe uczynki, dławimy sumienie, aprobujemy zło, rozmywane przez opinią publiczną. Tylko Duch Św. świadczy o prawdziwej istocie grzechu, który prowadzi do ukrzyżowania. Tylko Trzecia Osoba Boska może w pełni uświadomić nam, że niewiara jest grzechem.

Obecności Ducha Świętego nie tylko doświadczamy w intymności duszy ludzkiej. Doświadczamy jej także we wspólnotach.

Pierwszą wspólnotą, w której „osiedlił” się na stałe Duch Święty była Święta Rodzina.

Każda chrześcijańska rodzina na podobieństwo właśnie Świętej Rodziny ma możliwość, wręcz nawet obowiązek, współdziałania z Duchem Świętym dla dobra jej członków.

Nade wszystko Duch Św. daje nam poznać swoją naturę, czyli czym jest istota prawdziwej miłości.

Aby kochano się w Niebie, potrzeba trojga –
Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Aby Niebo kochało ziemię, potrzeba trojga –
Boga, Człowieka i Maryi, przez którą Bóg stał się Człowiekiem.
Aby kochano się w Świętej Rodzinie, potrzeba trojga –
Maryi, Józefa i spełnienia ich miłości, Jezusa.
Aby kochały się serca, potrzeba trojga –
Kochającego, Kochanego i Miłości
(Abp. F. Sheen)

Duch święty to potęga naszej Wiary, Nadziei i Miłości. Bez Jego tchnienia nic wartościowego nie zdziałamy. Otwórzmy się na Niego i poddajmy się Jego uzdrawiającej sile.

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

SEKWENCJA O DUCHU ŚWIĘTYM
Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu