fbpx

Jesteśmy grupą Odnowy w Duchu Świętym o charakterze modlitewno - formacyjnym. Spotykamy się co tydzień we wtorek, aby wspólnie rozważać Słowo Boże. W dn. 17.09.2019 roku uczestniczyliśmy całą grupą we Mszy Świętej sprawowanej w naszej intencji. Bardzo cieszyliśmy się z obecności Koordynatorów Diecezjalnych: Karoliny i ks. Artura. Jak zwykle nasze spotkanie przebiegało w atmosferze uczty, przede wszystkim duchowej. Modliliśmy się, aby Duch Święty wskazał nam osobę, którą namaścił do posługi Lidera w naszej wspólnocie.

Zgodnie odczytaliśmy, że tą osobą jest Ewa Markowska. Ponieważ jesteśmy też gronem przyjaciół każdy bez wyjątku mógł się otwarcie wypowiedzieć. Podzieliliśmy się także rozeznaniem dotyczącym misji wspólnoty. Na podstawie otrzymanego Słowa wnioskujemy, że nasze powołanie to bardzo uważne, wnikliwe słuchanie Jezusa i trwanie w Jego obecności oraz głoszenie, że tylko Jezus Chrystus jest naszym jedynym Zbawcą i Panem.
Czynimy to obecnie głosząc REO dla osób dorosłych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Wszystkich serdecznie zapraszamy na Studium Ewangelii św. Marka we wtorki w godz. 19.00-21.00. Spotykamy się w salce przy Katedrze Lubelskiej. Kontakt


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu