fbpx

Przed wakacjami Pasterze i Liderzy podjęli kroki, aby zainicjować ponadwspólnotową diakonię rodzin, która zajmie się przygotowaniem formacji małżeństw, dzieci i młodzieży. W tym celu liderzy zaprosili wspólnotowe małżeństwa, aby mogły podzielić się swoim doświadczeniem. Tak powstała Rada, która dziś składa się z czterech małżeństw oraz koordynatora duchowego i świeckiego. W czerwcu przedstawiciele naszej diecezji Karol i Karolina uczestniczyli w pierwszym spotkaniu Krajowej Diakonii Małżeństw w Magdalence. Za nami kolejne spotkania organizycyjne i wyzwanie utworzenia formacji skierowanej dla dzieci i młodzieży, która będzie równolegle towarzyszyć spotkaniom małżonków.

Pod koniec miesiąca przedstawiciele naszej rady pojadą do Gniezna, aby uczestniczyć w V Kongresie Nowej Ewangelizacji pod hasłem ,,Radość Miłości". W listopadzie nasze małżeństwa będą składać świadectwo podczas wydarzenia #LublinUwielbia i zachęcać do zapisów na warsztaty małżeńskie.

Formację diecezjalną rozpoczniemy już w styczniu. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu tj. 18 stycznia, 29 lutego, 28 marca, 18 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca (zapisy ruszą w listopadzie). W czasie wakacji zaprosimy chętne rodziny na przygotowane dla nich rekolekcje. Warsztaty w naszej diecezji poprowadzą specjalnie zaproszeni goście oraz związani z Odnową Norbert i Joanna Dawidczykowie. Tak piszą o swojej przygodzie z formacją rodzin:

Z Katolicką Odnową w Duchu Świętym razem z Asią, moją żoną, jesteśmy związani od ok. 20 lat. Mniej więcej 12 lat temu, w trakcie naszej odnowowej drogi, poczuliśmy w sercu przynaglenie do posługi na rzecz małżeństw. Odczytaliśmy to jako „powołanie w powołaniu”. Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, nie była łatwa, bo w ramach działań grup Odnowy, nie było w naszej diecezji i diecezjach sąsiednich takiej posługi. Wyglądało na to, że po raz kolejny musimy „przełamywać lody” niedowierzania, sceptycyzmu i niezrozumienia ze strony innych. Podjęliśmy się tego zadania, mając w sercu nadzieję, że to Boża wola. Dzisiaj, z perspektywy czasu, widzimy, że to było jednak Boże prowadzenie. Pan Bóg zapragnął tej posługi i zaczął wzywać do niej i nas i wielu ludzi, których spotkaliśmy na drodze życia. Posługę zaczęliśmy od organizacji weekendów dla małżeństw. Potem pojawiły się jednodniowe dni skupienia dla małżeństw, podczas których dzieliliśmy się zdobywaną wiedzą i doświadczeniem. W ostatnich 6 latach zaczęliśmy także współtworzyć tygodniowe rekolekcje wakacyjne. Ilość chętnych, z roku na rok rosła, co pokazywało, jak duże jest zapotrzebowanie na taki rodzaj działalności. Obecnie jest tak, że z zapełnieniem poszczególnych turnusów chętnymi nie mamy żadnych problemów.

Kilka miesięcy temu w naszych sercach zrodził się pomysł, aby posługa, którą prowadzimy, jeszcze bardziej się poszerzyła. W związku z tym pomyśleliśmy, aby zebrać rodziny związane z Odnową, którym zależy na dzieleniu się swoim doświadczeniem i zorganizować je w jedną grupę. W ten sposób moglibyśmy skumulować nasze talenty i razem robić więcej niż do tej pory. Wiedzieliśmy, że z tworzeniem naszych rekolekcji związało się kilka rodzin. Myśleliśmy o nich jako o przyszłych członkach takiej grupy i rzeczywiście nie zawiedliśmy się.

Ponieważ od kilku lat byłem wiceprzedniczącym Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, zaproponowałem Radzie stworzenie odpowiednika diakonii Młodzi Młodym, tylko pracującego na rzecz małżeństw. Po wyrażeniu przez Radę zgody, ruszyliśmy do dzieła. Zebraliśmy, łącznie z nami, 10 rodzin, które mają już pewne doświadczenie posługiwania na rzecz innych rodzin poprzez rekolekcje wakacyjne czy weekendy formacyjne. Diakonia oficjalnie powstała jesienią 2016 r. Jednak potrzebowaliśmy wspólnego spotkania, rozeznawania i określenia celów. W dniach: 29 grudnia 2016 r. – 1 stycznia 2017 r. zorganizowaliśmy w domu rekolekcyjnym w Surażu, w archidiecezji białostockiej, warsztaty dla nowo powstałej grupy. Był to czas formacji duchowej, małżeńskiej i wspólnego rozeznawania, jak Pan Bóg chce nas prowadzić w tej nowej posłudze. Wspólny wyjazd był czasem poznawania się i przyglądania się zadaniom, które stoją przed nami.

Refleksję prowadziliśmy w blokach tematycznych, na które składały się: nauczanie i ćwiczenia praktyczne. W podejmowanych treściach mówiliśmy o życiu duchowym każdego chrześcijanina, a potem zastanawialiśmy się, w jakim momencie wędrowania z Panem Bogiem jesteśmy. Próbowaliśmy też w grupach roboczych, określić problemy polskich rodzin oraz szukać sposobów zaradzenia im, oczywiście w miarę możliwości. W ramach przygotowania do posługi wprowadziliśmy także kilka ćwiczeń psychologicznych, aby w ten sposób zdobywać nowe umiejętności i być bardziej kompetentnymi w pełnionej w posłudze.

W sobotę wieczorem słuchaliśmy nauczania na temat rozeznawania, a potem modliliśmy się o nazwę dla diakonii, która najtrafniej wyrażałaby rodzaj posługi i jej cele. I tak zrodziła się nazwa: „Odnowa Rodzinom”. O 20.30 w sobotę rozpoczęliśmy wspólną zabawę sylwestrową, w której dominowały tańce, np. salsa, wspólne zabawy, długie rozmowy i przyjacielska atmosfera.

W trakcie warsztatów codziennie przeżywaliśmy Eucharystię oraz podejmowaliśmy modlitwę Słowem Bożym. Z piątku na sobotę każda rodzina miała 60 minut na nocną adorację Pana Jezusa w kaplicy.

Wyjazd był bardzo potrzebny. Dzięki niemu poznawaliśmy się nawzajem poprzez pracę w małych czy większych grupach. Okazją do zadzierzgiwania relacji stały się też liczne rozmowy i oczywiście zabawa sylwestrowa. Na warsztatach podejmowaliśmy pracę nas sobą w sferze duchowej i psychologicznej. Ufam, że ten wyjazd i włożony w niego trud oraz dalsza praca naszej diakonii, będą przynosiły błogosławione owoce. Ciekaw jestem, ku czemu Pan Bóg poprowadzi nas dalej ? Będziemy o tym pisać w przyszłości.

Jednym z celów istnienia diakonii „Odnowa Rodzinom” jest posługa na rzecz małżeństw i rodzin na terenie całej Polski. Podjęliśmy postanowienie, że jesteśmy gotowi pojechać w różne rejony Polski, aby dzielić się naszym doświadczeniem. Bardzo chcielibyśmy, aby posługa na rzecz małżeństw była stałym elementem działań grup Odnowy w Polsce, a nie tylko sporadycznym, jednorazowym doświadczeniem. Z informacji, które posiadamy, wynika, że w ponad połowie diecezji w Polsce nie ma żadnych inicjatyw na rzecz małżeństw! W pozostałych takie działania są sporadyczne. Do wyjątków należą diecezje, gdzie grupy Odnowy taki rodzaj posługi traktują jako coś stałego. Chcemy wpływać na zmianę tej sytuacji. Postawiliśmy sobie ambitny plan tworzenia diecezjalnych „odnóg” tej diakonii, czyli zachęcania liderów i koordynatorów Odnowy do budowaniu struktur diecezjalnych na rzecz rodzin. Wierzymy, że jest to możliwe. Potrzeba tylko chętnych ludzi, którym leży na sercu los innych małżeństw. Pierwsza z „odnóg” powstała w archidiecezji warmińskiej, co jest naszą wielką radością! To dowodzi, że tworzenie takich grup jest możliwe!

Osoby zainteresowane formacją Rodzin zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytów Odnowy:

nr 4 (163) 2019 – Odnowa w rodzinie

Spis treści:

 1. Od Redakcji
 2. Małżeństwo i rodzina w Biblii i nauczaniu Kościoła - ks. Leszek Smoliński
 3. Rodzina – z Bogiem czy bez Boga? - ks. dr hab. Artur Kasprzak
 4. „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” – papieża Benedykta XVI nauka o miłości małżeńskiej - ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
 5. W walce o szczęście męża i żony – Humanae Vitae Pawła VI - o. dr Andrzej Bielat OP
 6. Dobre i złe dziedzictwo duchowe w rodzinie - ks. Andrzej Grefkowicz
 7. Hermeneutyka miłości w encyklice Deus caritas est Benedykta XVI - ks. dr hab. Przemysław Artemiuk
 8. Dialog małżeński w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia - ks. dr hab. Przemysław Artemiuk
 9. „Odnowa Rodzinom” – pragnienie serca! - Joanna i Norbert Dawidczykowie
 10. Przemówienie papieża Franciszka do uczestników Międzynarodowej Konferencji Liderów Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – CHARIS
 11. LECTIO DIVINA: Odpoczywaj, żyj, kochaj, ciesz się! - ks. Robert Muszyński

 


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu