W kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie  9 grudnia  uroczyście świętowano 50-lecie Odnowy w Duchu Świętym,  w czasie którego odnowiono akt zawierzenia wspólnot Matce Bożej. Mszy świętej przewodniczył  abp Stanisław Budzik.  W Liturgii uczestniczyło ponad 500 osób; byli to głównie liderzy i animatorzy wspólnot z archidiecezji lubelskiej m.in. z Lublina, Świdnika, Chełma, Poniatowej, Łęcznej.

    Spotkanie zorganizowane w ramach XIII Orędzia Adwentowego rozpoczęło  się od uwielbienia Boga, które poprowadzili ks.  Artur Potrapeluk, nowy koordynator Odnowy w Duchu Świętym. Uświetniły je śpiewy diakonii muzycznej wspólnoty Jordan z Lublina. Radośnie wybrzmiewały pieśni: ,,Otwieram dla Ciebie serce, Boże”,  ,,Wierzę w Ciebie,  Panie, boś Ty obmył mnie z win”,  ,,Duchu Święty…”, ,,Wywyższony” i inne. Konferencje głosił ks. Sławomir  Kostrzewa z diecezji  poznańskiej.  Ich tematyka związana ze złotym jubileuszem koncentrowała się wokół takich spraw jak: powrót do źródeł, zagrożenia we wspólnotach charyzmatycznych, charyzmat lidera z Bożego ducha.

      Na wstępie ks. Sławomir podkreślał, że Odnowy w Duchu Świętym pragnie sam Bóg. Wielokrotnie na łamach Pisma Świętego czytamy o owocach Jego działania. Św. Paweł w ,,Liście do Galatów” (5, 22-23) podaje, że są nimi: ,,radość, miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, łagodność, opanowanie”. Następnie ks. Sławomir mówiąc o zagrożeniach we współczesnym świecie, wymienił trzy grupy ludzi, których należy otoczyć szczególną opieką duchową. Należą do nich: młodzież, u której obserwujemy zanik wiary, małżeństwa (kryzys uczuć, rozpad co trzeciego związku) oraz tzw. letni katolicy, okazjonalnie uczestniczący w sakramentach świętych.

Powrót do źródeł

Głównym celem Odnowy jest wspierać Kościół przez modlitwę i posługę. Trzeba odczytywać znaki czasu, a z drugiej strony konieczny jest powrót do źródeł przez ducha służby i ducha miłości. Odejście od charyzmatów powoduje, że się nie rozwijamy i może nastąpić rozpad wspólnoty - podkreślał kapłan. Następnie wyjaśnił, że lider z Bożego ducha potrafi inspirować, wyznacza cele i je realizuje. Zachęca do działania, przekonuje, ale nie narzuca swojego zdania. Koordynuje prace z poszanowaniem możliwości animatorów, współpracuje z kapłanami i z pokorą przyjmuje krytyczne uwagi. Lider oprócz powołania potrzebuje wieloletniej formacji, którą uzyskuje m.in. sięgając do Ewangelii i innych pism.

Czasami obserwuje się odejście od charyzmatu, gdy lider chce przewodzić, mówi o miłości  i pokorze, ale nie wprowadza  takiego ducha  do wspólnoty, nie lubi krytyki, łatwo daje się wyprowadzić z równowagi, jest powodem konfliktów.

Po zakończeniu konferencji była możliwość uczestniczenia w modlitwie wstawienniczej. W tym czasie pięknie grał zespół, wielbiąc Ducha Świętego.
Powiew Ducha Świętego

  Centralnym punktem uroczystości była Msza święta, będącą dziękczynieniem za 50 lat Odnowy w Duchu Świętym. Na wstępie ks. abp Stanisław Budzik przypomniał, że ten ruch narodził się w USA  w roku 1967, a 10 lat  później został przeszczepiony na grunt polski przez bpa Bronisława Dembowskiego. W homilii Metropolita Lubelski podkreślił, iż Kościół otwiera się na nowe ruchy inspirowane przez Ducha Świętego. - Kościół głosi radość, miłość, męstwo i odpowiedzialność. W Duchu Świętym odnajdujemy światło do głoszenia Ewangelii. Być chrześcijaninem do być mieszkaniem Ducha Świętego - podkreślał. Następnie abp Budzik przypomniał,  iż  Kongregacja  Episkopatu   zachęca, aby  ruchy lokalne włączyć  do Kościoła, którego misją jest - jak czytamy w Ewangelii według  św. Mateusza - ,,uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych, wypędzać złe duchy”.  Odnowa wprowadza nowy powiew Ducha Świętego - akcentował abp Budzik.  - Program duszpasterski rozpoczęty w pierwszą niedzielę Adwentu ,,Duch, który umacnia miłość” wpisuje się w te działania.  - Niech moc Ducha Świętego ogarnie nasze adwentowe oczekiwania - apelował Metropolita. 

      Następnie uroczyście odnowiono akt zawierzenia wspólnot  Odnowy  w Duchu Świętym Matce Bożej. Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa abp Budzik ogłosił powołanie fundacji ,,Nowa Pięćdziesiątnica”, której celem jest wspieranie  działań Odnowy m.in. przez wydawanie podręczników formacyjnych. Miłym akcentem było podziękowanie abp Budzikowi i ks. Sławomirowi Kostrzewie za głoszenie Słowa Bożego i wręczenie im kwiatów.        

   - Poczułam wspólnotowego ducha, uświadomiłam sobie, jak wielką moc ma modlitwa w jedności i wzajemnej miłości, szczególnie modlitwa wstawiennicza. Świadectwo jednego z uczestników utwierdziło mnie w przekonaniu, że z Jezusem i w Jezusie mogę wszystko. On dodaje mi sił do pokonywania własnych ograniczeń i trudów dnia codziennego, a przede  wszystkim uzdalnia mnie  do miłości i dzielenia się nią z innymi - mówiła Beata.

 


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu