fbpx

Jak rozpocząć Rekolekcje Ewangelizacyjne?

Zawsze rozpoczynamy od modlitwy, prosząc Ducha Świętego o namaszczenie do danej posługi i o wszelkie dary potrzebne do wypełnienia powierzonego nam zadania jak najlepiej. Kluczowe jest trwanie w łasce uświęcającej każdej osoby należącej do ekipy, ponieważ tylko wtedy jesteśmy wrażliwi na Boże natchnienia i mamy szansę zachować jedność w zespole posługujących.

CZEGO POTRZEBUJEMY?
Podstawą jest dla nas podręcznik uczestnika ,,Tajemnica wiary" oraz podręcznik dla prowadzących ,,Instrukcje i inspiracje".


Bardzo ważna jest dobra komunikacja w ekipie, otwartość na wszelkie uwagi, a dotyczy to szczególnie etapu przygotowań. Cały zespół prowadzący REO powinien przeanalizować oba podręczniki. Następnie, podczas dzielenia się refleksjami na temat zawartych w nich treści, spisać natchnienia i uwagi, które się wam nasuwają, pomysły, co zrobić i jak coś przygotować itd.

Potrzeba czasu na omówienie, przemyślenie i przemodlenie wszystkiego, aby odpowiednio wcześnie wykonać pewne czynności organizacyjne (tabele z tematami spotkań i podziałem pracy, plany głoszenia, listy potrzebnych pomocy multimedialnych itd.) Chodzi o to, żeby zrobić to na początku, aby potem nic nie odrywało uwagi ekipy od tego, co najważniejsze, czyli od kontaktu z uczestnikami. Nie masz ekipy? Pojawiają się trudności organizacyjne. Skorzystaj z pomocy koordynacji i innych wspólnot. Pisz na  
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Najlepiej zacząć od szukania odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy robimy zapisy na REO, czyli listę uczestników? (Czemu ona ma służyć? Jakie dane są nam potrzebne i do czego? Kto będzie czuwać nad jej aktualizacją?)
  2. Ile tygodni będą trwały REO? (Czy planujemy wyjazd w weekend? Czy na zakończenie będzie świętowanie z Agapą i świadectwami? Jak rozpoczynamy REO – robimy dodatkowe spotkanie wstępne, czy od razu z katechezą? Jak korzystamy z podręcznika dla uczestnika: Słowo do rozważania w domu poprzedza nauczanie czy je utrwala?)
  3. Jak ma wyglądać pojedyncze spotkanie? (Ile czasu trwa całość: ramy godzinowe (od – do), a ile zajmą poszczególne części stałe: modlitwa, katecheza, grupki, itd.? Można przygotować plan ramowy każdego spotkania, co pozwoli wpisać elementy zmienne: celebracje, modlitwy itd.)
  4. Lista uczestników

Praktyka pokazuje, że warto w ramach ogłoszeń zachęcać wszystkich do zapisania się na listę uczestników. Już podczas samych przygotowań ma znaczenie to, czy będzie to posługa dla grupy mniejszej: liczącej 15 – 20 osób, średniej: 30 – 60 osób, dużej: 70 – 100 osób czy jeszcze większej. Ma to wpływ na: wielkość i skład ekipy prowadzącej REO, miejsce (pomieszczenie odpowiedniej wielkości dla całej wspólnoty i na czas dzielenia się w małych grupach), organizację: nagłośnienie i media, zakup podręczników itd.

Lista uczestników potrzebna jest także do:

  • ustalenia składu małych grup (Imię i nazwisko i ew. wiek)
  • możliwości kontaktu w nagłych wypadkach (telefon, mail) Np.: gdy trzeba powiadomić o nagłej zmianie miejsca /pory spotkania.

Wiele zależy, od tego, dla kogo prowadzone są rekolekcje i kto je prowadzi. Mamy różne doświadczenia z tym związane.

Jedno z nich, to REO, które lubelskie wspólnoty Odnowy prowadzą w ramach przygotowania osób dorosłych do sakramentu bierzmowania, przy Katedrze Lubelskiej. Tutaj wszystko jest jasne, ściśle określone przez Księdza, który jest za to odpowiedzialny. REO trwa 6-7 tygodni. Grupy nie są duże, zwykle liczą od 25 do 45 osób. Kandydaci zgłaszają się na pierwsze spotkanie i podają swoje dane.

Lista uczestników jest konieczna, ponieważ muszą oni dostarczyć konkretne dokumenty (min. akt chrztu) i jest stała, zamknięta, a osoby, które chcą dołączyć czekają na następne REO – odbywa się ono cyklicznie, co miesiąc lub co dwa miesiące. Uczestnicy wiedzą, że lista obecności jest sprawdzana na każdym spotkaniu (robią to animatorzy w swoich grupach) i można zostać
z niej skreślonym, jeżeli opuści się jakieś spotkanie (bez względu na przyczynę). Zwykle osoba nieobecna na 1-2 spotkaniach musi powtórzyć całe REO z inną grupą – takie są wymogi (minimum) przygotowania do sakramentu. Zdarza się, że ekipa organizuje dodatkowe spotkanie uzupełniające, ale to już zależy od rozeznania sytuacji i możliwości posługujących.

  1. Plan ramowy całych rekolekcji

Plan całych rekolekcji, czyli wszystkich spotkań powinien być ustalany i omawiany w ekipie jak najwcześniej, aby KAŻDY członek ekipy mógł potem przygotować te elementy, za które odpowiada.

Pierwsze i najważniejsze pytanie, na które ekipa prowadząca REO szuka odpowiedzi, na wspólnej modlitwie rozeznającej, brzmi:

  1. Ile tygodni będą trwały REO? Możliwości jest wiele.

Najkrótsze REO trwa 7 tygodni. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, zwykle tego samego dnia tygodnia i o tej samej porze. To oznacza tylko 7 spotkań – każde jest okazją do przepływu Bożej łaski między nami. Ponieważ ilość czasu jest bardzo ograniczona trzeba go jak najlepiej wykorzystać, a to oznacza bardzo precyzyjne przygotowanie wszystkich elementów każdego spotkania.

REO 7 tygodniowe

Przykładowa TABELA, która zawiera plan i podział pracy

(Podręcznik Instrukcje i inspiracje str. 25-28)

Kolumna 1. Czas: data, dzień (lp., które spotkanie)

Kolumna 2. Tematy spotkań

Kolumna 3. Prowadzenie w katechezie (cel i treść katechezy, oraz wezwanie do kroku wiary)

Kolumna 4. Modlitwa po katechezie (odpowiedź na wezwanie)

Kolumna 5. Świadectwo (do tematu katechezy) i dzielenie w małej grupie

Po wspólnym opracowaniu i zapisaniu wszystkiego w formie tabeli, każdy animator otrzymuje swój egzemplarz planu ramowego, aby mógł wcześniej przygotować pomoce potrzebne do tej posługi, za którą odpowiada, a potem na bieżąco aktualizować plan każdego spotkania we współpracy z innymi osobami z ekipy.


Dla jakiej grupy chcesz przeprowadzić REO?
- dla parafian (ogólnie)
- dla kandatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania
- dla już istniejącej wspólnoty bądź grupy modlitewnej

Zapraszamy do kontaktu  oraz do zakupów w naszym sklepie www.fn50.pl


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu