Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z życia wspólnot w Archidiecezji Lubelskiej

Szkoła Animatora 1.4 (weekend)

Szkoła Animatora stopień 1, spotkanie 4
w wersji weekendowej:

Stopień 1, Spotkanie 3 - 90zł
Dom na Jabłuszku, Nałęczów: 4 posiłki, nocleg

Uczestnicy Szkoły Animatora mogą korzystać na zmianę z dowolnej formy spotkań (forma weekendowa - Dom na Jabłuszku, Nałęczów lub forma stacjonarna w 2 różnych terminach - bloki A i B - Lublin). 

Szkoła Animatora to cykl atrakcyjnych weekendów rekolekcyjnych, które łączą w sobie formację intelektualną, ludzką i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja ludzka polega na uczestnictwie w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej, kształtowaniu postawy odpowiedzialnego przywództwa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie, rozeznawania, podejmowania dzieł ewangelizacji, prowadzenia spotkań modlitewnych.

Najlepiej aby cykl formacyjny "Szkoła Animatora - stopień 1" rozpoczynały osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, a od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 18 lat.

Rekolekcje przeznaczone są dla osób na stałe formujących się we wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Animatora jest posłanie uczestnika przez Lidera lub Pasterza wspólnoty (jednorazowa ustna zgoda). Jeżeli uczestnik nie spełnia powyższych wymagań, a jego zgłoszenie nie zostało wcześniej skonsultowane z Liderem lub Pasterzem, to zostanie anulowane, a pieniądze zwrócone na konto.

Uczestnicy Szkoły Animatora otrzymają dostęp do dodatkowych treści strony (podręczników, metodyków, konferencji audio).

Ośrodek rekolekcyjny oferuje 100 miejsc w tej samej cenie, połowa z nich mieści się w nowym domu, a połowa w nieco gorszych warunkach. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy zamykamy 20 lutego.


ZARYS WEEKENDOWEJ SZKOŁY ANIMATORA

Piątek (1.03)

16.20 - recepcja
17.00 - Eucharystia
18.00 - kolacja
19.00 - konferencja
20.00 - modlitwa
21.00 - czas na spotkania w malej grupie


Sobota (2.03)

8.00 - Jutrznia z projektora
8.30 - śniadanie i kawa
9.30 - konferencja
10.30 - warsztat
12.00 - Msza
13.00 - obiad
15.00 - uwielbienie Bozego Milosierdzia
15.15 - konferencja
15.45 - przerwa
16.00 - warsztaty
18.00 - kolacja

 

Szczegóły wydarzenia

Data 26-04-2019 17:00
Zakończenie wydarzenia 27-04-2019 19:00
Rozpoczęcie zapisów 13-12-2018 23:00
Maksymalna liczba uczestników 70
Zakończenie rejestracji przez internet 20-02-2019 15:00
Cena / os. 90.00zł
Miejsce Dom Rekolekcyjny „Na Jabłuszku”, Nałęczów

Mapa dojazdu

Udostępnij wydarzenie: