fbpx

Wspólnoty świadome celu

Bóg wszystko stworzył w jakimś celu. 

Czymś naturalnym jest, że zdrowe dzieci rosną, nikt nie musi im powtarzać, żeby rosły, to się po prostu dzieje. Każde dziecko ma układ oddechowy, krwionośny itd. te układy ze sobą współpracują i ciało rośnie.

A co powoduje, że wspólnota rośnie?
Wspólnota ma 5 takich układów, 5 celów i ich równowaga jest warunkiem zdrowia i wzrostu. Wszystkie te cele muszą równomiernie współgrać.

Wspólnota może rosnąć dlatego,że pojawia się taki lub inny ksiądz, ale gdy ten odchodzi wspólnota obumiera. Kolejne zagrożenie jest, wtedy kiedy pojawia się osobowość, która chce wszystkim się zajmować, gdy ta osoba odejdzie, to wspólnota obumiera.

Czy taka wspólnota jest zdrowa? Odpowiedź nasuwa się sama - nie. A kiedy jest?
Mamy wiele pomysłów, ale one wszystkie przeminą, a ostoją się jedynie Boże.

Mt 16 – zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

Są tutaj 2 rzeczy, po pierwsze Kościół musi być budowany, a budowniczym jest Jezus.
Bóg mówi, że potrzebuje ludzi do budowania swojego Kościoła.

Aby wspólnota była zdrowa musimy:
1. Odkryć, jakie są Boże cele.

2. Regularnie przypominać o nich we wspólnocie i w diakoniach.
3. Wprowadzać Boże zasady w funkcjonowaniu całej wspólnoty.

Jeżeli przeżywamy zniechęcenie, warto na nowo uchwycić wizję i przyjrzeć się temu, dlaczego istniejemy. Do czego Bóg nas powołuje? Przeciętny katolik raczej nie odpowie nam, po co istnieje Kościół. Dobrze, jeżeli my będąc we wspólnocie, będziemy umieć odpowiedzieć, po co ona jest.

Zanim podam cele wspólnoty. Chcę bardzo krótko powiedzieć, dlaczego jest to tak ważne.

1. Jedność – kiedy nie znamy wspólnych celów, pojawiają się konflikty, brakuje jasnego celu. Słowo mówi jasno. Bóg chce, żebyśmy byli zjednoczeni w myśli i celu.

2. Powodem definiowania celów jest to, że nie mamy czasu robić wszystkiego, tylko najważniejsze rzeczy. Definiujemy rzeczy, które robimy i zarazem te, których nie robimy. Zanim zaczniemy coś robić zapytamy się, czy to pomoże nam zrealizować cel? Albo czy to, co robię mieści się w celach, do których wspólnota została powołana? Jeżeli nie to nie rób tego.

3. Jasno wyznaczony cel pozwala się skupić na tym, co ważne. Światło skupione ma wielką moc, a rozproszone żadną. Mocno skupionym światłem możemy zapalić ogień, możemy stworzyć laser. Wspólnota skupiona wokół celów ma wielką moc. Jeżeli mamy jasny cel to, czym będziemy się zajmować będzie pociągające, ludzie będą włączać się w dzieła i współpracować.

4. Cele pomagają nam oceniać samych siebie czy robimy to, co Pan Bóg od nas chce.
Gdzie mamy szukać Bożych celów dla naszej wspólnoty?
Oczywiście w Piśmie Świętym. Wszystko to, co robił Jezus na ziemi chce robić również teraz przez swoje ciało, jakim jest Kościół.

Podam 2 fragmenty, które pomogą nam wydobyć 5 celów dla wspólnoty.

Mt 22, 36-40
«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.  To jest największe i pierwsze przykazanie.  Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Jezus parafrazując, powiedział: w porządku streszczę całą Biblię. kochaj Boga i bliźniego. Bóg chce, żeby kościół miłował Boga i bliźniego.

Drugi fragment:
Mt 28, 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»

Jezus daje 2 polecenia w wielkim przykazaniu miłości i 3 polecenia w nakazie misyjnym, z tego czerpiemy 5 przyczyn istnienia dla naszej wspólnoty.

Kochaj Boga to inaczej uwielbienie, uwielbiasz Go, kiedy wyrażasz mu swoją miłość, nieważne w jak wielkiej grupie to robisz, czy to wielkie spotkanie modlitewne, czy codzienna Msza w parafii, czy grupka dzielenia, czy to diakonia biblioteki, czy diakonia uwielbienia. Uwielbienie Boga to pierwsza przyczyna, dla jakiej istnieje Kościół.

Kochaj bliźniego, to, innymi słowy, służba. Kiedy kochasz drugiego człowieka to służysz mu. Służba to powołanie każdego chrześcijanina, to dawanie swoich talentów, czasu, umiejętności środków w imieniu Jezusa. Z największego przykazania czerpiemy uwielbienie i służbę.

Ktoś robi stronę www, ktoś upiecze ciasto, ktoś zorganizuje agape, ktoś inny poskłada identyfikatory, stanie na recepcji.

Nakaz misyjny. Jezus chce, żebyśmy czynili uczniów. Odpowiednikiem tego słowa jest Ewangelizacja. Ewangelizacja to dzielenie się dobrą nowiną o tym, że Bóg Jezus Chrystus przyszedł na ziemie w ludzkim ciele, żył tu doskonale i pokazał jak mamy żyć, rozwijać więź z Ojcem, potem został ukrzyżowany, umarł i na 3 dzień zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Pewnego dnia wróci na ziemie, by zebrać całą rodzinę Bożego Kościoła. To jest dobra nowina i mamy się nią dzielić. Zostaliśmy stworzeni przez Boga i dla Boga, jeżeli tego nie będziemy rozumieć nasze życie nie będzie mieć sensu. Dlatego jedną z przyczyn jest dzielenie się Dobrą Nowiną - Ewangelizacja.

Dalej. Mamy chrzcić. Dlaczego jest to przyczyną istnienia Kościoła?
Chrzest reprezentuje to, co się dzieje z Tobą. Chrzest czyni Cię chrześcijaninem, jesteś zanurzony w śmierci Chrystusa, chrzest jest bramą sakramentów, chrzest wskazuje na to, co się z Tobą stało. Jesteś włączony do Kościoła. To zakomunikowanie całemu światu, że wierzę w Jezusa, jestem częścią Bożej rodziny. Jestem włączony w Kościół, to symbol i sygnał, że jestem częścią społeczności Bożej rodziny. Bóg stworzył Kościół i powołał wspólnotę jako społeczność, należmy do Boga i do siebie nawzajem. To się poniekąd przenika ze służbą. 

Jezus mówi Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem czyli uczniostwo. Nie tylko zdobywamy ludzi, ale także uczymy, przyprowadzamy do Jezusa, pomagamy dojrzewać w relacji i więzi z Bogiem, formujemy się.

Uwielbienie, Służba, Ewangelizacja, Społeczność, Uczniostwo

Co jest celem wspólnoty?

Przyprowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa (ewangelizacja) 
i członkostwa w Jego rodzinie (społeczność)
by pomóc im dochodzić do dojrzałości (uczniostwo), 
wyposażyć do służby w kościele i misji życiowej w świecie (służba), w celu wywyższenia Boga (uwielbienie).

Każda wspólnota powinna sama zapytać Pana Boga i rozeznać, co jest jej misją. Warto zrobić sobie rachunek sumienia i zobaczyć jak moja wspólnota realizuje te 5 celów. Jednak należy pamiętać, że sama metoda nas nie zbawi. Strategia i metody to tylko narzędzia, które pomogą uporządkować działania.

Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu