Kursy LSE (SNE)

Najważniejsze wydarzenia z życia wspólnot w Archidiecezji Lubelskiej

Kursy LSE (SNE)

Lubelska Szkoła Ewangelizacji jest wspólnotą osób, które zostały poruszone słowami Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15).

Jesteśmy w różnym wieku, pochodzimy z różnych grup formacyjnych, ale cel jest jeden. Chcemy przez Kerygmat, Charyzmaty i Wspólnotę formować ewangelizatorów, którzy jak św. Andrzej będą przyprowadzali do Jezusa kolejnych Szymonów-Piotrów.

Chcemy tak jak Maryja (hebr. Miriam) stać się Uczniami Jezusa i Apostołami Ducha Świętego.

Chwilowo nie ma żadnych wydarzeń w tej kategorii.