Kursy LSE (SNE)

Najważniejsze wydarzenia z życia wspólnot w Archidiecezji Lubelskiej

Kursy LSE (SNE)

Lubelska Szkoła Ewangelizacji jest wspólnotą osób, które zostały poruszone słowami Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15).

Jesteśmy w różnym wieku, pochodzimy z różnych grup formacyjnych, ale cel jest jeden. Chcemy przez Kerygmat, Charyzmaty i Wspólnotę formować ewangelizatorów, którzy jak św. Andrzej będą przyprowadzali do Jezusa kolejnych Szymonów-Piotrów.

Chcemy tak jak Maryja (hebr. Miriam) stać się Uczniami Jezusa i Apostołami Ducha Świętego.

30
listopada
2018

KAMCh - Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

30-11-201817:30 - 02-12-201815:00
105.00zł

Celem kursu jest odkrycie, że Bóg jest dostępny dla mnie przez modlitwę oraz nauczenie się otwierania na prowadzenie Ducha Świętego na modlitwie osobistej i wspólnotowej.

Koszt kursu wynosi -105zł
Miejsce kursu: Parafia Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gospodarcza 7 Lublin (aula domu katechetycznego)

Recepcja rozpoczyna się o 17.30 będzie czynna do godziny 18.00
Kurs kończy się w Niedziele o godzinie 15:00

Kurs ma charakterDOCHODZONY(bez możliwości noclegu). 
Zapewniamy obiad i kolacje (śniadanie we własnym zakresie).