Kursy LSE (SNE)

Najważniejsze wydarzenia z życia wspólnot w Archidiecezji Lubelskiej

Kursy LSE (SNE)

Lubelska Szkoła Ewangelizacji jest wspólnotą osób, które zostały poruszone słowami Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15).

Jesteśmy w różnym wieku, pochodzimy z różnych grup formacyjnych, ale cel jest jeden. Chcemy przez Kerygmat, Charyzmaty i Wspólnotę formować ewangelizatorów, którzy jak św. Andrzej będą przyprowadzali do Jezusa kolejnych Szymonów-Piotrów.

Chcemy tak jak Maryja (hebr. Miriam) stać się Uczniami Jezusa i Apostołami Ducha Świętego.

12
października
2018

Kurs Emaus

12-10-201817:00 - 14-10-201814:00
160.00zł

Jest to drugi kurs z formacji podstawowej SESA.

Warunkiem uczestnictwa w kursie Emaus jest wcześniejsze przeżycie kursu Nowe Życie.

Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.