REO - Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy / Seminarium Odnowy Wiary

Najważniejsze wydarzenia z życia wspólnot w Archidiecezji Lubelskiej

Podręcznik ,,Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy - Tajemnica wiary", znany szerzej jako Seminarium Odnowy Wiary (SOW) otwiera przed nami podwoje formacji. Ten podręcznik świadomie jest tak prosty - aż ascetyczny. Jego przygotowanie zostało poprzedzone dziesiątkami lat doświadczeń i tysiącami przeprowadzonych rekolekcji.

Elementami stałymi tych rekolekcji w każdym tygodniu są:
- spotkanie modlitewne całej wspólnoty (z modlitwą uwielbienia)
- katecheza (z wezwaniem do uczynienia kroku wiary)
- dzielenie się świadectwem wiary w małej grupie
- codzienne, osobiste rozważanie wskazanego fragmentu Słowa Bożego (w domu)

Dlaczego używamy nazwy REO, a nie Seminarium Odnowy Wiary?
Proponujemy powrót do dawnej nazwy czyli REO, ponieważ seminarium jest pojęciem ogólnym, także ze względu na to, że obecnie wiele ruchów i wspólnot prowadzi seminaria używając nazwy SOW.

Dlaczego ten podręcznik jest najlepszą propozycją dla osób, które po raz pierwszy stykają się z tego typu rekolekcjami?

Po pierwsze:
uczestnik nie jest zniechęcony i przytłoczony zbyt wielką ilością wymagań oraz 
treści i rozważań do przeczytania.

Po drugie:
podręcznik został tak zaprojektowany aby w centrum było Słowo Boże i modlitwa do Ducha Świętego, 
a nie tylko ludzkie słowa i komentarze. Instrukcja i dodatki są uproszczone do minimum z tych samych powodów.

Trzeci najważniejszy powód i CEL to przeniesienie odpowiedzialności na zespół prowadzący REO
O tym jakie będą owoce tego seminarium decyduje zawsze duch w jakim są one prowadzone, czyli głoszone katechezy i rozważane treści (spotkanie małej grupy).
Chodzi o to aby posługujący nie mieli wątpliwości, że podręcznik nie zastąpi ich i z całym zaangażowaniem modlili się i twórczo współpracowali z Duchem Świętym. 

Aplikacja na tablet i smartfona

Dla osób, które na codzień są zżyte z nowoczesnymi technologiami proponujemy naszą aplikację na telefony i tablety, która zawiera treści podręcznika ,,REO - podręcznik uczestnika" oraz dodatkowo:

- katechezy audio/wideo, dla osób, które opuściły spotkanie
- lektor do rozważań dla osób, które mają słaby wzrok

- możliwość ustawienia alertu przypomnienia o medytacji na każdy dzień
 
Dopełnieniem dobrego przygotowania REO jest właściwe przygotowanie odpowiedzialnych
 
W tym celu powstał: "REO - podręcznik dla odpowiedzialnych".  Osoby prowadzące rekolekcje - głoszący katechezy i animatorzy grup stawiali wiele pytań dotyczących samej organizacji seminarium. Często okazywało się, że ktoś zbyt późno przypomniał sobie o czymś, co należało przygotować dużo wcześniej. Zdarzało się, że brak wyraźnego podziału obowiązków sprawiał, iż nie poczuł się wezwany do zrobienia czegoś, a innym razem trudziło się wiele osób powielając tą samą pracę.
 
W prodręczniku dla prowadzących REO znajdziecie uwagi i rady oraz praktyczne wnioski, do których doszliśmy analizując nasze błędy i niedociągnięcia. Zostały tu spisane wszystkie: te organizacyjne dla całej ekipy, i te przeznaczone dla głoszących katechezy oraz inne dla animatorów grup.
 
Dlatego proponujemy DWA PODRĘCZNIKI - dla uczestników: ,,REO - Tajemnica wiary" (powinni go posiadać również animatorzy), a drugi dla prowadzących rekolekcje ,,REO - podręcznik dla odpowiedzialnych".
 
Podręcznik dla prowadzących pomoże określić cele i zbudować jedność

Prowadzący rekolekcje znajdą w nim m.in:
- instrukcje jak przygotować się do seminarium
- informacje jakie należy udzielać uczestnikom seminarium
- wypracowane przez lata pomysły (tabele z podziałem pracy, plany głoszenia, listy obecności itd.)
- szkice katechez i inspiracje dla głoszących i animatorów grup
- materiały przygotowujące animatorów do dzielenia się wiarą
- katechezy dla animatorów
- praktyczną pomoc w przeprowadzaniu podsumowań w ekipie odpowiedzialnych
 
Powiedz światu o organizowanych rekolekcjach
Do dyspozycji osób organizujących REO, oddajemy:
- pliki graficzne (uniwersalne plakaty i ulotki do pobrania za darmo w formacie *.psd, *.png)
- drukowane plakaty format A3 (wydruk) z uniwersalnym bądź spersonalizowanym miejscem na datę i miejsce spotkania
- dostęp do stworzonych przez nas filmów i animacji, które można umieścić na portalach społecznościowych i stronach internetowych

 

PODRĘCZNIK UCZESTNIKA

 

SPIS TREŚCI

I. INSTRUKCJA 

„Modlitwa z Pismem Świętym”

II. SŁOWO BOŻE na każdy dzień:

1. Miłość Boża do nas

2. Grzech – problem każdego człowieka

3. Jezus Chrystus – jedyny Zbawiciel

4. Jezus Chrystus jest Panem

Przyjęcie Jezusa - Modlitwa

JPII „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

5. Duch Święty

JPII „Weźmijcie Ducha Świętego”

Uświęcające Dary Ducha Świętego

6. Wspólnota Kościoła

III. DOBRA NOWINA 

IV. DODATKI

1. Zasady spotkania w małej grupie dzielenia

2. Jak znaleźć wskazany fragment w Biblii