fbpx

Br Elia Cataldo na LublinUwielbia 2019

  1. KIM JEST BRAT ELIA

Brat Elia (wcześniej Elia Cataldo), przychodzi na świat w Francavilla Fontana (Brindisi, Włochy) w 1962r. Po ukończeniu osiemnastego roku życia przeprowadza się do Mediolanu w celach zawodowych. Na wiosnę 1985 roku wstępuje do zgromadzenia Ojców Kapucynów prowincji Lombardii, gdzie pozostaje do jesieni 1994 roku. Po okresie nowicjatu, składa śluby zakonne zwykłe. W tym okresie, dokładnie w lutym 1990 roku, otrzymuje widoczne stygmaty. Jest to niezwykle ważny okres dla jego formacji duchowej i religijnej, podczas którego brat Elia poważnie rozeznaje wolę Bożą w stosunku do siebie i wyborów jakich ma dokonywać.

W styczniu 2001 zaczyna swoją misję ewangelizacyjną. W lipcu 2003 roku przenosi się do Calvi w Umbrii, do opuszczonego starożytnego klasztoru franciszkanów, gdzie mieszka do dziś wraz z braćmi i siostrami, którzy przez ten czas zebrali się wokół niego. Tutaj kontynuuje swoją misję ewangelizacji w posłuszeństwie biskupowi Terni, na którego ręce każdego roku prywatnie odnawia ślub poświęcenia. Jednocześnie czeka na oficjalne zakończenie procesu uznania jego stowarzyszenia “Associazione privata di fedeli” (“Prywatne Stowarzyszenie Wiernych”).

CHARYZMATY BRATA ELII

W wyniku doznań racjonalnie niewytłumaczalnych, a zarazem szeroko poświadczonych i udokumentowanych, których doświadczał od wczesnych lat dzieciństwa, brat Elia stopniowo stawał się świadomy faktu, że został wybrany przez Boga do wypełnienia w ciągu swojego życia specjalnej misji w imię Pana Jezusa na rzecz Kościoła i świata. Czas tej misji przypadł na okres naznaczony zsekularyzowaną mentalnością, dla której Bóg jest faktycznie nieobecny, w całości lub częściowo, w ludzkiej świadomości i istnieniu.

Oprócz stygmatów, autentycznych i wiarygodnych znaków żywej obecności Pana Jezusa pośród nas i Jego miłosiernej miłości do całej ludzkości, brat Elia otrzymał także inne łaski, jak obcowanie ze świętymi, wizje odległe w czasie i przestrzeni, czytanie w sercach i duszach, bilokacje, dar wstawiennictwa o fizyczne i/lub duchowe uzdrowienie oraz uwolnienienie od jakiegokolwiek związku ze złem, przenikania głębii duszy prowadzącego do nawrócenia (por. Mk 10,21).

 BRAT ELIA SFOTOGRAFOWAŁ JEZUSA

Tak można najkrócej określić wydarzenie, w wyniku którego mamy uwiecznioną fotografię Jezusa. Prostując informacje, które krążą po internecie, to wydarzenie miało miejsce podczas badań lekarskich, na które został wysłany do USA. Komisja (nie dziennikarze, czy ludzie) pytała br. Elię czy z kimś rozmawia? Chodziło im o świat duchowy, o aniołów, Matkę Bożą, etc. On w duszy usłyszał głos: - nie odpowiadaj na to pytanie. Pod naciskiem kolejnych dopytywań Komisji głos mu powiedział: - zaproś ich jutro do kościoła, aby zrobić zdjęcie.

Komisja zakupiła i dała br. Elii aparat fotograficzny, taką zabawkę z kliszą w środku na 12 zdjęć (czyli nie żadne 36 lub 24), gdyż nie pozwolono mu użyć jego, własnego aparatu, podejrzewając, że może mieć jakąś sztuczkę w środku. Niektórzy członkowie Komisji również mieli swoje aparaty i robili zdjęcie tej samej, białej ściany, którą wskazał br. Elia, z efektem końcowym równym „0”, czyli nikomu nic nie wyszło, oprócz ostatniego 12 zdjęcia na kliszy aparatu, który dostał br. Elia, które przedstawia oblicze Jezusa.

RELACJE Z KOŚCIOŁEM

Brat Elia jest znany władzom kościelnym, w szczególności biskupowi Terni, diecezji, do której przynależy i na ręce którego złożył śluby posłuszeństwa, jak i Kongregacji Doktryny Wiary, która z kolei prowadzi uważne działania obserwacyjne. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż wobec brata Elii nigdy nie podjęto żadnych środków ostrożności mających na celu ocenzurowanie lub tym bardziej ostrzeżenie wiernych przed ewantualnym ryzykiem lub niebezpieczeństwem. Jedynym oficjalnym dokumentem Kościoła do tej pory wydanym wobec brata Elii jest “Komunikat prasowy” diecezji Terni z 08/12/2008, który przytaczamy poniżej ze stosownym wyjaśnieniem.

ZAPISZ SIĘ NA #LublinUwielbia2019 (24h spotkanie modlitewne)

Gromadzimy się na Hali Globus w Lublinie, aby przez 24h uwielbiać Boga.
Brat Elia będzie jednym z gości spotkania.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA MISJI BRATA ELII WE WŁOSZECH I ZA GRANICĄ.

Aby zorganizować misję brata Elii poza klasztorem Calvi w Umbrii, zarówno we Włoszech jak i poza granicami kraju, należy wystosować listowne zaproszenie z załączonym poświadczeniem (“nulla osta”) biskupa miejsca wraz z pieczęcią Kurii i podpisem ordynariusza, tzn. biskupa diecezji, w której brat Elia odbędzie misję. Dopiero po otrzymaniu listu z poświadczeniem (“nulla osta”) będzie możliwe przystąpienie do fazy organizacyjnej samej misji.

ojciec Marco Belladelli
wyznaczony do prowadzenia sprawy brata Elii i jego wspólnoty
Calvi dell’Umbria, 19 listopada 2011.

Poniżej zgoda Abp Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego
na udział Br Elia w wydarzeniu #LublinUwielbia.
Pismo zostało skierowane do Abp Giuseppe Piemontese.
Br Elia na co dzień mieszka na terenie diecezji Terni,
piecze nad Jego działalnością sprawuje Kongregacja Doktryny Wiary.
Z Bratem Elią podróżuje wydelegowany przez episkopat opiekun duchowy ks. Marco Belladelli.

 


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu