fot. Agnieszka Gieroba (Gość Niedzielny)

Dziś w parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej odbyło się spotkanie Pasterzy, tym razem połączone ze Szkołą Proroków. 

Chodzi o to, byśmy my księża, jako ci, którzy prowadzą ludzi do Boga, spotykali się na modlitwie i prosili o Ducha Świętego. Byśmy byli jednością między sobą, żeby Pan Bóg był rzeczywistym oparciem i byśmy wspólnie interpretowali znaki czasu, którymi są czasem bardzo trudne sprawy i wydarzenia. Jeśli każdy tłumaczy to sobie na własny sposób, mogą rodzić się rozłamy i nieporozumienia. Szkoła ma być więc miejscem wspólnej modlitwy i wspólnego patrzenia - mówi ks. prof. Krzysztof Guzowski jeden z odpowiedzialnych kapłanów za lubelską szkołę proroków.

 Prorok to ten, który rozmawia z Bogiem twarzą w twarz. To ten, który widzi to, co widzi Bóg, widzi więc rzeczywistość z góry, ma szeroką perspektywę.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa oraz dzielenie się Słowem Bożym. Po rozważaniach nt. wydarzenia Zesłania Ducha Świętego w kontekście proroctwa z księgi Joela, zebrani kapłani podzielili się na grupy, aby modlić się nad sobą wstawienniczo i prosić o napełnienie Duchem Świętym. Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja.


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu