fbpx

Koordynacja

Koordynatorzy diecezjalni

Koordynatorem duchownym Archidiecezji Lubelskiej od 1 września 2017r. jest ks. Artur Potrapeluk, a koordynatorem świeckim od 2018r. - Karolina Smolnicka


ks. Artur Potrapeluk
Koordynator duchowny Odnowy Archidiecezji Lubelskiej
Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów
Prezes Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica


Karolina Smolnicka
Koordynator świecki Odnowy Archidiecezji Lubelskiej
Członek Krajowego Zespołu Koordynatorów

tel. 729-992-049 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00)


Krajowy Zespół Koordynatorów

Znakiem jedności polskich wspólnot Odnowy jest Krajowy Zespół Koordynatorów.

Przewodniczącym KZK jest ks. Artur Potrapeluk, Wiceprzewodniczącym - Jerzy Malisiewicz. 

Delegat KEP: Ks. Abp Józef Górzyński. 

Odnowa w świecie

James Murphy (USA), przewodniczący ICCRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej).

Rada ICCRS składa się z Przewodniczącego (James Murphy, USA), Wiceprzewodniczącego (Diakon Christof Hemberger, Niemcy) i innych członków reprezentujących 5 kontynentów oraz różnego rodzaju posługi i wspólnoty. Rada składa się z osób świeckich, księży i osób zakonnych, oraz dwóch osób w charakterze doradców. Dyrektorem Biura ICCRS jest Oreste Pesare (Włochy).

Koordynacja Odnowy diecezjalnej

Koordynacja Odnowy Archidiecezji Lubelskiej to zespół osób składający się z:

  • Grupy Liderów Wspólnot Odnowy Archidiecezji Lubelskiej, które zgłosiły swoją przynależność do Koordynacji.
  • Rady Pastoralnej Odnowy na czele której stoją Koordynatorzy świecki i duchowny oraz pozostali Członkowie Rady wybierani przez Koordynatorów.

Zgodnie z Preambułą do Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Diecezjalna Koordynacja Odnowy reprezentuje Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej, jednak nie jest jednostką organizacyjną nadrzędną nad tymi grupami. Jej pouczenia, propozycje i wytyczne mają charakter doradczy i służebny.

Do kompetencji Grupy Liderów Wspólnot Odnowy należy:

  • Opiniowanie i zatwierdzanie programów działania Koordynacji Odnowy.
  • Przyjmowanie sprawozdań Rady.
  • Wybór koordynatora świeckiego.
  • Zatwierdzanie Zasad funkcjonowania Koordynacji Odnowy i ich zmian.

Członkowie Rady

ks. Krzysztof Krzaczek
członek rady koordynacji
odpowiedzialny za diakonię ewangelizacyjną
dyrektor SNE Miriam

Małgorzata Kalisz
członek rady koordynacji
w-ce prezes Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica
odpowiedzialna za Szkołę Uwielbienia


Halina Duda

członek rady koordynacji
odpowiedzialna za formacje
autorka seminariów formacyjnych

Osoby odpowiedzialne za inne posługi w koordynacji

Mirosław Sobiesiak
członek sztabu organizacyjnego Forum Charyzmatyczne i #LublinUwielbia

Ewa Cywińska
odpowiedzialna za wstawienników podczas Orędzi, diakonia uwolnienia

Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu