Przed wakacjami Pasterze i Liderzy podjęli kroki, aby zainicjować ponadwspólnotową diakonię rodzin, która zajmie się przygotowaniem formacji małżeństw, dzieci i młodzieży. W tym celu liderzy zaprosili wspólnotowe małżeństwa, aby mogły podzielić się swoim doświadczeniem. Tak powstała Rada, która dziś składa się z czterech małżeństw oraz koordynatora duchowego i świeckiego. W czerwcu przedstawiciele naszej diecezji Karol i Karolina uczestniczyli w pierwszym spotkaniu Krajowej Diakonii Małżeństw w Magdalence. Za nami kolejne spotkania organizycyjne i wyzwanie utworzenia formacji skierowanej dla dzieci i młodzieży, która będzie równolegle towarzyszyć spotkaniom małżonków.

Czytaj więcej...

W sobotę 5 października w Chmielu pod Lublinem Wspólnota Betania z Poniatowej przeżywała swój dzień jedności. To szczególne spotkanie odbyło się w parafii Chmiel, gdzie urząd proboszcza objął ustępujący Pasterz Betani - ks. Wiesław Szachuń. Po Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu odbyły się wybory na lidera. Nową liderką została Dorota Pietraś, a wice liderem Grzegorz Przybycień. Decyzją ks. Proboszcza z Poniatowej, nowym Pasterzem wspólnoty został ks. Michał Guz. 

Dziękujemy Bożenie Ziółkowskiej-Oćwieji za dotychczasową posługę, a także za wkład jaki wniosła w koordynację diecezjalną, szczególnie za prowadzenie warsztatów na Szkole Animatora. Nowym liderom i ks. Michałowi życzymy powiewu i prowadzenia Ducha Świętego.

Jesteśmy grupą Odnowy w Duchu Świętym o charakterze modlitewno - formacyjnym. Spotykamy się co tydzień we wtorek, aby wspólnie rozważać Słowo Boże. W dn. 17.09.2019 roku uczestniczyliśmy całą grupą we Mszy Świętej sprawowanej w naszej intencji. Bardzo cieszyliśmy się z obecności Koordynatorów Diecezjalnych: Karoliny i ks. Artura. Jak zwykle nasze spotkanie przebiegało w atmosferze uczty, przede wszystkim duchowej. Modliliśmy się, aby Duch Święty wskazał nam osobę, którą namaścił do posługi Lidera w naszej wspólnocie.

Zgodnie odczytaliśmy, że tą osobą jest Ewa Markowska. Ponieważ jesteśmy też gronem przyjaciół każdy bez wyjątku mógł się otwarcie wypowiedzieć. Podzieliliśmy się także rozeznaniem dotyczącym misji wspólnoty. Na podstawie otrzymanego Słowa wnioskujemy, że nasze powołanie to bardzo uważne, wnikliwe słuchanie Jezusa i trwanie w Jego obecności oraz głoszenie, że tylko Jezus Chrystus jest naszym jedynym Zbawcą i Panem.
Czynimy to obecnie głosząc REO dla osób dorosłych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Wszystkich serdecznie zapraszamy na Studium Ewangelii św. Marka we wtorki w godz. 19.00-21.00. Spotykamy się w salce przy Katedrze Lubelskiej. Kontakt

 
W dniach 27-28.09.2019 przeżywaliśmy Seminarium Charyzmatyczne, które jest zwieńczeniem całorocznej formacji Diecezjalnej Szkoły Animatora. We wrześniu 2018 roku Liderzy Wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Lubelskiej rekomendowali w sumie ponad sto osób, które miały przygotować się do prowadzenia małych grup dzielenia na pierwszym etapie formacji wspólnotowej (podczas REO, Studium Ewangelii, Seminarium o wspólnocie itp.)
 
Program Szkoły Animatora składa się z sześciu bloków tematycznych, z których każdy zawiera liczne katechezy i warsztaty praktyczne dlatego udział w szkole wymaga od wszystkich sporo czasu i zaangażowania. W tym roku uczestnicy mieli do wyboru dwie opcje: wyjazdy weekendowe (piątek i sobota raz w miesiącu) lub spotkania stacjonarne (dwie soboty w miesiącu) z możliwością wybierania na bieżąco w zależności od swojej aktualnej sytuacji rodzinnej lub zawodowej. Wymagało to bardzo dużo wysiłku od organizatorów i ekipy prowadzącej zajęcia ale dzięki temu przyszli animatorzy mieli okazję lepiej poznać osoby z innych wspólnot, nawiązać relacje i podzielić się swoim doświadczeniem życia wiarą. Z pewnością przyniesie to dobre owoce we współpracy między wspólnotami.
 
Pokonując przez ten rok liczne przeszkody do końca wytrwało 40 osób. To sprawdzian ich wytrwałości i dojrzałości do posługi animatora, która wcale nie jest tak łatwa jak wydaje się patrzącym na nią z zewnątrz. Podczas Seminarium Charyzmatycznego modliliśmy się o rozwój i dobre rozeznanie darów charyzmatycznych złożonych przez Boga w tych wspaniałych ludziach oraz namaszczenie do posługi animatora i/lub w różnych diakoniach.
 
Rada diecezjalna Koordynacji nie podjęła jeszcze decyzji czy w najbliższym roku rozpocznie się nowa edycja Szkoły Animatora lub Szkoły Animatora dla animatorów grup domowych. Wszelkie uwagi i propozycje należy
zgłaszać za pośrednictwem Pasterzy i Liderów (drogą mailową).
 
Owocnej posługi w pełnieniu dzieł Bożych życzą Koordynatorzy: Karolina Smolnicka i ks. Artur Potrapeluk
 
 
 
 
 

Dziś odbyły się wybory Lidera wspólnoty Wolni w Chrystusie. Z radością informujemy, że Liderem została Ewa Jaśniak-Bardzał. Pasterzem Wspólnoty od tego roku jest Ksiądz Szymon Majewski. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę i spotkania Wspólnoty w każdy poniedziałek o godz. 19.00 do Bazyliki NMP na Górze Chełmskiej.

Liderzy i Pasterze uczestniczą raz w miesiącu w spotkaniach diecezjalnych tworząc środowisko koordynacji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Spotkania to czas modlitwy oraz podejmowania ważnych decyzji. Dwa razy do roku Liderzy i Pasterze uczestniczą w dniach skupienia umacniając się w niełatwej służbie służenia wspólnotom i parafiom.

Zapraszamy Liderów i Pasterzy wspólnot naszej diecezji na pierwsze spotkanie powakacyjne. Rozpoczniemy je w sobotę 14 września o godz. 10:00 w kościele parafialnym pw. MB Królowej Polski przy ul. Gospodarczej 7 w Lublinie. Dalsza część odbędzie się w auli domu katechetycznego na 1 piętrze.

Koordynacja Odnowy Archidiecezji Lubelskiej to zespół osób składający się z:

  • Grupy Liderów Wspólnot Odnowy Archidiecezji Lubelskiej, które zgłosiły swoją przynależność do Koordynacji.
  • Rady Pastoralnej Odnowy na czele której stoją Koordynatorzy świecki i duchowny oraz pozostali Członkowie Rady wybierani przez Koordynatorów.

Zgodnie z Preambułą do Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Diecezjalna Koordynacja Odnowy reprezentuje Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej, jednak nie jest jednostką organizacyjną nadrzędną nad tymi grupami. Jej pouczenia, propozycje i wytyczne mają charakter doradczy i służebny.

Do kompetencji Grupy Liderów Wspólnot Odnowy należy:

  • Opiniowanie i zatwierdzanie programów działania Koordynacji Odnowy.
  • Przyjmowanie sprawozdań Rady.
  • Wybór koordynatora świeckiego.
  • Zatwierdzanie Zasad funkcjonowania Koordynacji Odnowy i ich zmian.

W dniach 21-22 czerwca 2019 roku w Magdalence, niedaleko Warszawy miało miejsce spotkanie koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym z całej Polski. Takie zjazdy odbywają się co pół roku, jednak ten, z dwóch powodów był wyjątkowy. Po pierwsze, odpowiedzialni za Odnowę w diecezjach wybrali spośród siebie koordynatora ogólnopolskiego (KZK – Krajowego Zespołu Koordynatorów). Został nim nasz koordynator ks. Artur Potrapeluk z Lublina, który swoje obowiązki będzie pełnił przez okres czterech lat. Po drugie, na tym zjeździe w Magdalence zostało oficjalnie zainicjowane powstanie ogólnopolskiej diakonii „Odnowa Rodzinom”.

Czytaj więcej...

Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu