fbpx

Spotkanie Liderów i Pasterzy

Zapraszamy Liderów i Pasterzy wspólnot naszej diecezji na pierwsze spotkanie powakacyjne. Rozpoczniemy je w sobotę 14 września o godz. 10:00 w kościele parafialnym pw. MB Królowej Polski przy ul. Gospodarczej 7 w Lublinie. Dalsza część odbędzie się w auli domu katechetycznego na 1 piętrze.

Koordynacja Odnowy Archidiecezji Lubelskiej to zespół osób składający się z:

  • Grupy Liderów Wspólnot Odnowy Archidiecezji Lubelskiej, które zgłosiły swoją przynależność do Koordynacji.
  • Rady Pastoralnej Odnowy na czele której stoją Koordynatorzy świecki i duchowny oraz pozostali Członkowie Rady wybierani przez Koordynatorów.

Zgodnie z Preambułą do Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Diecezjalna Koordynacja Odnowy reprezentuje Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej, jednak nie jest jednostką organizacyjną nadrzędną nad tymi grupami. Jej pouczenia, propozycje i wytyczne mają charakter doradczy i służebny.

Do kompetencji Grupy Liderów Wspólnot Odnowy należy:

  • Opiniowanie i zatwierdzanie programów działania Koordynacji Odnowy.
  • Przyjmowanie sprawozdań Rady.
  • Wybór koordynatora świeckiego.
  • Zatwierdzanie Zasad funkcjonowania Koordynacji Odnowy i ich zmian.

Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu