Warsztaty dla Liderów i Pasterzy

Liderzy i Pasterze, którym Bóg powierzył odpowiedzialność nad wspólnotami, uczestniczą w regularnych spotkaniach formacyjnych. Jedno z takich spotkań odbyło się w dniach 20-21 października w Nałęczowie. Patrzyliśmy na Jezusa, jako Tego, który jest Liderem i powołuje uczniów, a niegdyś sam uczęszczał do szkoły i był poddany swoim rodzicom i nauczycielom. Rozważaliśmy, jak wygląda duchowa droga Lidera oraz czym jest ubóstwo w duchu. Po piątkowej konferencji trwaliśmy na uwielbieniu, które zakończyło się cichą adoracją, po niej wsłuchiwaliśmy się w głos Jezusa mówiący do każdego z nas: ,,Pójdź za mną, paś baranki moje", ,,To nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem" . Po spotkaniu z Jezusem nadszedł czas dla bliźniego.

W sobotę wzięliśmy udział w konferencjach dot. prowadzenia wspólnoty, rozeznawania Bożych celów, wsłuchiwania się w głos Boga i ludzi, wszystkie konferencje były powiązane z częścią warsztatową. Czas formacji zwieńczyła Eucharystia, podczas której polecaliśmy Bogu nasze przywództwo i nasze wspólnoty.


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu