Modlitwa za wspólnoty Odnowy

(na zdjęciu dokument potwierdzający włączenie w owoce duchowe SMA, Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym na prośbę wspólnoty Syjon z Łęcznej).  

W tym roku mija dokładnie 50 lat od chwili, gdy dwóch wykładowców z Uniwersytetu Duquesne w Pittsburghu, wraz grupą studentów, postanowiło odbyć rekolekcje prowadzące do ożywienia wiary. Spotkali się w domu „Arka i Gołębica”. Rozważając cztery pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich, 18 lutego 1967 r. – był to sobotni wieczór – doświadczyli zjawiska, które wkrótce zostało uznane za początek Odnowy Charyzmatycznej w Kościele katolickim.

Nazwano je chrztem w Duchu Świętym lub wylaniem Ducha Świętego. Co się wtedy wydarzyło? Profesorowie i studenci spotkali Ducha Świętego, obudziły się charyzmaty. Zapragnęli Go, zawołali, a On przyszedł... Dzięki Jego obecności jedni cicho płakali z radości, inni chwalili Boga w nieznanych językach, a wszyscy modlili się i śpiewali. Modlitwa trwała od dziesiątej wieczorem do piątej rano, w tym czasie nikt nie zasnął.

Ruch się rozszerzał. Niespełna siedem lat później, w 1974 r., międzynarodowa konferencja na temat Odnowy Charyzmatycznej w Kościele katolickim zgromadziła już ok. 30 tys. uczestników, wśród których znalazło się 19 biskupów. Do Polski Odnowa dotarła w 1975 r. 

Dziękując Bogu za 50 lat poruszenia charyzmatycznego w Kościele Katolickim, w którym Duch Święty nieustannie działa, polecamy jeszcze goręcej nasze wspólnoty oraz cały Kościół by prowadzony pod natchnieniem Ducha Świętego zmieniał oblicze świata.


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu