Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK)

Znakiem jedności polskich wspólnot Odnowy jest Krajowy Zespół Koordynatorów.

Przewodniczącym KZK jest:
ks. Artur Potrapeluk (diec. lubelska),

Wiceprzewodniczącym:
Jerzy Malisiewicz (diec. kielecka). 

Delegat Konferencji Episkopatu Polski:
Bp Andrzej Przybylski (diec. częstochowska)

Koordynacja w diecezjach

W każdej diecezji w Polsce ustanawianych jest dwóch koordynatorów diecezjalnych (duchowny i świecki). Koordynatorów zatwierdza biskup. Koordynator świecki w diecezji lubelskiej wybierany jest przez grono liderów wspólnot na okres 4 lat.

Koordynatorzy

Koordynatorem duchownym Archidiecezji Lubelskiej od 1 września 2017r.  jest ks. Artur Potrapeluk, a koordynatorem świeckim od 2018r.  Karolina Smolnicka
 
xap2

ks. Artur Potrapeluk
Koordynator duchowny Odnowy Archidiecezji Lubelskiej
Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów
Prezes Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica
ks.artur@odnowa.org


ksmo

Karolina Smolnicka
Koordynator świecki Odnowy Archidiecezji Lubelskiej
Członek Krajowego Zespołu Koordynatorów
tel. 729-992-049 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00)
biuro@odnowa.lublin.pl

Koordynacja Odnowy diecezjalnej

Koordynacja Odnowy Archidiecezji Lubelskiej to zespół osób składający się z:

  • Grupy Liderów Odnowy Archidiecezji Lubelskiej, które zgłosiły swoją przynależność do Koordynacji.
  • Rady Pastoralnej Odnowy na czele której stoją Koordynatorzy świecki i duchowny oraz pozostali Członkowie Rady wybierani przez Koordynatorów.

Do kompetencji Grupy Liderów Wspólnot Odnowy należy:

  • Opiniowanie i zatwierdzanie programów działania Koordynacji Odnowy.
  • Przyjmowanie sprawozdań Rady.
  • Wybór koordynatora świeckiego.
  • Zatwierdzanie Zasad funkcjonowania Koordynacji Odnowy i ich zmian.

Członkowie Rady Koordynacji

ks. Krzysztof Krzaczek (od 2017r.)
Członek Rady Koordynacji
Dyrektor SNE Miriam
Asystent KSM Archidiecezji Lubelskiej

Małgorzata Kalisz (od 2018r.)
Członek Rady Koordynacji
W-ce Prezes Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica
odp. za Szkołę Uwielbienia

Halina Duda (od 2017r.)
Członek Rady Koordynacji
odp. za redakcje materiałów formacyjnych

Mirosław i Kinga Sobiesiak (od 2019r.)
Członkowie  Rady Koordynacji
odp. za Diakonię Rodzin (Odnowa Rodzinom)

ks. Karol Jędrusiak (od 2020r.)
Członek Rady Koordynacji
odp. za Diakonię Rodzin (Odnowa Rodzinom)

Inne posługi nie związane z Radą:

Ewa Cywińska (od 2019r.)
odpowiedzialna za diakonię wstawienniczą i diakonię uwolnienia

o. Piotr Krawczyk OFMCap
odpowiedzialny za diakonię wstawienniczą

ks. Tomasz Kościk i Dominika Flis (od 2020r.)
odpowiedzialni za formację bierzmowanych Projekt Żywa z ramienia wspólnoty Jordan