Kim jesteśmy?

Lubelska Szkoła Ewangelizacji - Miriam

Lubelska Szkoła Ewangelizacji jest wspólnotą osób które zostały poruszone słowami Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15). Jesteśmy w różnym wieku, Pochodzimy z różnych grup formacyjnych. Ale cel jest jeden przez Kerygmat, Charyzmaty i Wspólnotę formować ewangelizatorów, którzy będą w sposób ciągle nowy, radosny i kreatywny, tak jak św. Andrzej, przyprowadzali do Jezusa kolejnych Szymonów-Piotrów. Chcemy tak jak Maryja (hebr. Miriam) stać się Uczniami Jezusa i Apostołami Ducha Świętego.